IMVU Information

Sidst opdateret: August 17, 2015

IMVUs Politik for bedømmelse af virtuelle varer - Virtual Goods Ratings Policy

Formålet med denne politik er at danne en ramme om acceptable virtuelle varer, indsendt og/eller enten solgt eller distribueret via IMVU kataloget. Det er meningen at politikken skal hjælpe Indholdsoprettere som opretter og indsender virtuelle varer til fores katalog. Denne politik dækker ikke brugeradfærd med eller uden varer, på nogen af IMVUs sociale medier. Denne politik gælder specielt ikke for avatar billeder, fotografier, interessepaneler, opdateringer, fora, taglines, chatroom eller beskeder. Vi henviser dig til IMVU Community Retningslinjerne for politikker om brugeradfærd og ikke-produkt indhold. Bedømmelsesstandarder er forskellige for virtuelle produkter som en IMVU kunde bruger via hans/hendes avatar og indhold som han/hun kigger på eller henviser til. As an example, a virtual cigarette is not a product that can be purchased in IMVU's shop by general audiences, however viewing a photo of someone smoking a cigarette is okay for our 13+ audience. Our 18+ audience may also share a photo of someone smoking.

I denne politik anses en virtuel vare for at være: et produkt indsendt til IMVU kataloget til distribution eller salg fra en part (IMVU eller bruger) som kan bruges på en af IMVUs sociale kanaler, inkl. men ikke begrænset til: 3D objekter, 2D objekter, masker, opstillinger/animeringer, teksturer, lyde, interaktive spil, multi-tilstandsobjekter (3D & 2D), gadgets/widgets, streaming objekter, samlinger af objekter (dragter, samlinger osv.) pakkeoplevelser eller en hvilken som helst kombination de foregående enheder (f. eks. Et 3d objekt + opstilling + tekstur). Både virtuelle varer og produktsider der reklamerer disse virtuelle varer, holdes til de samme standarder.

IMVU er en stor global community, der består af brugere over 13 år, og omfatter alle racer, nationaliteter og baggrunde. På grund af den store mangfoldighed i vores community, har IMVU brug for en omfattende graderingsprocess for virtuelle varer, for at kunne tilfredsstille de forskellige brugeres behov, hvadenten det er alder, kultur eller lokal lovgivning, for at kunne give den bedst mulige brugereoplevelse. Derfor er IMVUs mål at:

 1. Kategorisere virtuelle varer med det formål at blive indsendt til IMVUs katalog til distribution i tre adskilte kategorier, der er nemme at forstå.
 2. Begrænse IMVUs forrtning til de først to kategorier, General Audience (Generelle brugere) (GA) og Access Pass Only (Kun adgangspas) (APO); med APO kategorien begrænset til brugere som køber et Access Pass (Adgangspas).
 3. Give råd om reklamer og placering af varer - og ikke adfærd.

Nøgleafsnittene i denne politik er:

 • Vurderinger & Kategorier
 • Merchandising
 • Reklamering og Placering af Varer
 • Musik & Diverse

Vurderinger & Kategorier

Kategorisering af indhold i tre kategorier

IMVU bruger et vurderingssystem, som forsøger at identificere de varer, som er acceptable for alle brugere, i modsætning til dem, der kun er acceptable for voksne brugere. Vi definere også elementer, som er uacceptable på IMVU for alle brugere.

Vores tre kategorier er:

 • Alment publikum (GA)
 • Kun Access Pass (AP)
 • Uegnet til IMVU (UFI)

IMVUs politik forsøger på bedste måde at identificere klare retningslinjer mellem kategorier, men, som det er tilfældet med alle politikker, er det umuligt at gøre dette uden nogen uenighed. Fleksibilitet er nødvendig for alle langvarige politikker. Vi føler at denne politik vil lade IMVU og communities tilpasse sig til globale kulturlove, og opfylde vores communitys behov for virtuelle varer så godt som muligt. Hvis du indsender et produkt, beder vi dig, som IMVU Opretter, om at tage denne politik alvorligt. Respekter ånden hvori den blev oprettet og forsøg ikke at oprette indhold, som med vilje går ind på grå områder og tester disse retningslinjers grænser. IMVU er ikke til voldsomt, fornærmende, generende eller sexuelt indhold. If any of these describe your products, donIMVU'st submit them.

Vurderingsnavne

Vurderingsnavne og definitioner er som følgende:

 • General Audience (Almindelige brugere) (GA) - Varer tilgængelige for alle brugere. Brugere skal være over 13 år gammel, som omtalt i IMVU TOS;
 • Access Pass Only (Kun adgangspas) (APO) - Varer er kun tilgængelige for brugere over 18 år, som har købt Access Pass (Adgangspas). Access Pass (Adgangspas) er kun tilgængeligt for brugere over 18 år, uanset forælders tilladelse;
 • Uegnet til IMVU (UFI) - Varer vurderet UFI vil ikke være tilgængelige nogen steder på IMVUs hjemmeside og de kan ikke bruges på nogen IMVU social platform.

Afklaring af vurderinger

IMVUs vurderingspolitik giver en virtuel vare en vurdering baseret på, hvor godt det passer ind i en eller flere af de forskellige kategorier nedenfor. Et element kan passe ind i flere kategorier. På grund af dette, hvis et element falder ind i et af APO eller UFI kategorierne, så vil det blive klassificeret som APO eller UFI uanset andre attributter. Vurderingssystemet er baseret på nuværende standarder og reflekterer standarder, der bruges til almindeligt brugt indhold via film, fjernsynsprogrammer, videospil og digitale apps.

Virtuel Vare Kategorisering

Rating Alment publikum Kun Access Pass Uegnet til IMVU
Egnet Indhold Kategorier
 • Tegnefilmsvold
 • Milde bandeord
 • Tegnefilms afbildning af blod
 • Kropsmodifikation
 • Komiske løjer
 • Grov humor
 • Fantasi vold
 • Mild vold
 • Romantisk indhold
 • Cannabis, tobak og alkohol tekst og visuelle henvisninger
 • Overdrevet og realistisk afbildning af blod/vold/lemlæstelse
 • Voksen humor
 • Fuld nøgenhed
 • Skrappe bandeord
 • Seksuelle temaer
 • Brug af tobak, alkohol og cannabis
 • Copyright /Varemærke materiale
 • Dyremishandling
 • Diskriminerende produkter
 • Narkotika og udstyr ekskl. cannabis
 • Børnemishandling
 • Had Produkter
 • Stærk vold
 • Ondsindet indhold
 • Personlige oplysninger
 • Seksuel vold
 • Stærk seksuelt indhold inkl. afbilding af ophidselse/ophidsede kønsorganer
 • Selvmord
 • Væddemål

Definitioner af under-kategorier af indhold

Alment publikum (GA)

 • Blod (GA) - Afbildninger af blod (ikke tegnefilm).
 • Kropsmodificeringer (GA) - Alle ændringer til avatarens fysiske form (f.eks. robotlemmer, tattoos, piercings osv.).
 • Tegnefilmsvold (GA) - Voldelige handlinger der involverer tegnefilmsituationer. Kan omfatte vold, hvor en person ikke bliver skadet af den voldelige handling.
 • Komiske løjer (GA) - Afbildninger eller samtaler der involverer slapstick eller fysisk humor.
 • Grov humor (GA) - Afbildninger eller dialog der involverer vulgær adfærd, inkl. 'lokumshumor' og milde seksuelle referencer
 • Fantasi vold (GA) - Voldelige fantasi handlinger der involverer ikke-menneskelige deltagere i situationer som nemt kan adskilles fra det virkelige liv.
 • Spil (GA) - Brugere kan spille et spil, inkl. chancespil uden at vædde virkelige eller virtuelle penge.
 • Mild vold (GA) - Virtuelle varer der afbilder personer i mildt usikre og/eller voldelige situationer. Omfatter også realistiske våben, som ikke bruges mod andre avatarer og ikke bruges til at skade andre avatarer.
 • Milde bandeord (GA) - Seksuelle udbrud ("f") ord)
 • Romantisk indhold (GA) - Romantiske situationer, handlinger.
 • Henvisninger til narkotika, tobak og alkohol (GA) - Navne på narkotika, tobak og alkohol produkter og fotografier af sådanne produkter

Kun Access Pass (APO)

 • Brug af alkohol og tobak (APO) - Produkter som lader avatarer ryge eller drikke alkoholholdige drikke som tydeligt viser at de indeholder alkohol. Hvis et produkt lader nogen efterligne rygning og drikning så anses det for at være APO.
 • Blod og lemlæstelse (APO) - Afbildninger af ekstreme/umotiverede blodige situationer eller lemlæstelse.
 • Nøgenhed (APO) - Virtuelle varer der afbilder hel eller delvis nøgenhed, inkl. men ikke begrænsert til nøgne mennesker, nøgne avatarer og/eller produkter (for eksempel gennemsigtige) som dækker mindre end de minimale GA retningslinjer nedenfor. Afbildning af utildækkede damebryster og ikke-ophidsede mandlige eller kvindelige kønsorganer anses for at være en del af denne kategori. Produkter som måske opfylder de minimale retningslinjer men på grund af forbedringer/forstørrelser af avatar kroppe og dele giver indtryk af nøgenhed, anses også for at være i denne kategori.
 • Profanity (APO) - Obscene, lewd, sexually crude or abusive language. Products that include such content in them - voiceboxes, images on clothing fall into this category.
 • Seksuelle temaer (APO) - Moderat til svære seksuelle hentydninger og/eller afbildninger. Omfatter gennemsigtigt lingeri og undertøj også selvom de opfylder retningslinjerne. Intime avatar stillinger, inkl. men ikke begrænset til avatar sidde på skødet, anses for at være Access Pass Only (Kun adgangspas) undtagen i tilfælde hvor de er seksuelt grafiske og/eller eksplicit, i hvilket tilfælde de anses for at være UFI. Hvis et produkt tillader at en avatar efterligner seksuelle handlinger (men ikke samleje) så anses det for at være i denne kategori.

Uegnet til IMVU (UFI)

 • Copyright/TM overtrædelse (UFI) - For at læse mere om Varemærke overtrædelser og IMVU's Copyright (DMCA) politik, klik her.
 • Dyremishandling (UFI) - Enhver handling, afbilding eller forslag af ekstrem vold/sex mod dyr.
 • Diskriminerende indhold (UFI) - Alt hvad der generer, degraderer, intimiderer eller er hadefuldt mod en individuel person eller gruppe af personer på grund af religion, køn, seksuel orientering, race, etnisk baggrund, alder, nationalitet, livsstil eller handicap. Produkter som omfatter indhold som stemmer, billeder på tøj eller møbler osv. anses for at være i denne kategori.
 • Brug af narkotika (UFI) - Produkter som lader en avatar efterligne brug eller produktion af illegale stoffer (omfatter ikke cannabis) anses for at være i denne kategori.
 • Skade på mindreårige (UFI) - Enhver handling, afbildning eller forslag af vold eller sex mod/med mindreårige (alle under 18 år).
 • Had Produkter (UFI) - Virtuelle varer som repræsenterer, fremmer, reklamerer eller på nogen måde støtter viser eller afbilder had-baseret og terrorist organisationer (f.eks. Neo-Nazi, KKK, ISIS, bander) eller symboliserer nedtrykkelse mod en race eller en etnisk gruppe (f.eks. Nationale flag).
 • Skadeligt indhold (UFI) - Virtuelle varer der oprettes til med vilje eller på anden måde skade en anden bruger eller degradere en brugeroplevelse. Det omfatter produkter der overgår en størrese på 8 Megabytes. Det omfatter også produkter som producerer blinkende/strobe effekter, som kan forårsage fotoepileptiske anfald (PSE).
 • Nøgenhed: ophidsede kønsorganer (UFI) - Afbildinger af ophidsede kønsorganer og/eller urealistiske eller detaljerede kønsorganer.
 • Personlige oplysninger (UFI) - Alt hvad der omfatter personlige eller identificerende oplysninger om en anden, virkelig person.
 • Seksuel vold (UFI) - Enhver handling, afbildning, fremning eller forslag til voldtægt eller andre voldelige seksuelle handlinger.
 • Skrapt seksuelt indhold (UFI) - Grafiske referencer til og/eller afbildninger af seksuelle handlinger, men ikke begrænset til samleje og/eller oralsex med eller uden en anden avatar eller noget andet objekt; det omfatter også sexlegetøj og/eller hjælpemidler.
 • Selvmord (UFI) - Enhver handling, afbildning, fremning eller forslag til selvmord.
 • Vold (UFI) - Virtuelle produkter der involverer grafisk vold, lemlæstelse, selv-lemlæstelse, mord; noget som afbilder groteske billeder eller handlinger.
 • Væddemål (UFI) - Væddemål der drejer sig om virkelige eller virtuelle penge. Det omfatter URLs eller referencer som fører til hjemmesider med hasardspil uden for IMVU.com. Udbetalinger som bringes uden for IMVU er også forbudte.

Vurderingstildelling og bestemmelse

Under det nuværende system tildeles vurderinger af opretteren som laver produktet eller af kundeservice når produktet er blevet vurderet. Brugere kan beslutte om deres produkt er GA eller APO, dog skal man huske på at hvis produktet oprindeligt er vurderet som GA og det bliver vurderet af IMVU kundeservice til at være APO for eksempel, så vil det blive gemt og/eller omvurderet APO medmindre IMVU og den oprindelige opretter kan løse dette problem. Virtuelle produktvurderinger gælder kun for et færdigt produkt indsendt til kataloget (som omfatter men ikke er begrænset til selve produktet, hele siden med produktoplysninger og billedet af produktet), og det er op til den endelige indsender af produktet at overholde vurderingspolitikken, og behandle eventuelle spørgsmål eller bekymringer fra IMVU eller en anden bruger.

Den endelige vurdering af produktet afhænger af alle egenskaberne som produktet har og hvilke under-kategorier disse egenskaber hører til. Så det er muligt for et produkt at være både GA & AP på samme tid, men kun en vurdering vil blive givet i sidste ende. Hvis et produkt passer ind i flere under-kategorier og derfor har flere vurderinger, så skal den mest begrænsende være gældene: Hvis et produkt er både APO og GA, så vil produktet blive vurderet til at være APO, og hvis et produkt er UFI og APO og/eller GA, så vil produktet blive vurderet til at være UFI.

Lad os bruge to eksempler for at illustrere det.

Eksempel 1: Originalt objekt oprettet med GA dele fra en opretter.

På grafen nedenfor som eksempel, tager opretter Bob 3 objekter (A, B & C) i trin 1 alt sammen hans egen opfindelse, han samler dem til et endeligt objekt (D) i trin 2, og indsender så objekt D til kataloget, trin 3. Da objekt A er et sæde (GA), objekt B er et stolemesh (GA) og objekt C er en solid blå tekstur (GA) vurderer han dette objekt til at være GA, da ingen af de individuelle elementer eller helheden passer til nogle APO under-kategorier.

Eksempel 2: Objekt oprettet ved at bruge dele fra 3 oprettere

Lad os bruge den samme grafik, som vi brugte ovenfor, til dette eksempel. Opretter Bob vil lave objekt D (En bar scene) så han tager Suzys objekt A (Et lokale; GA) Jacks objekt B (en skranke; GA) og Marks objekt C (En øldåse med en etiket hvor der står "Øl"; APO). Både Suzys og Jacks objekter (henholdsvis A & B) er vurderet til at være GA. Marks objekt (C) er vurderet til at være APO (da det er brug af alkohol & reference). Efter Bob samler delene til objekt D, vil han sende det ind. Bob ved at hans produkt indeholder et APO objekt og der vurderer han dette produkt til at være APO da han ikke har ændret objekt C så det er GA. Derfor overgår vurderingen af objekt C (APO) vurderingerne for A & B (begge GA) og det endelige produkt (en bar scene) bliver vurderet til at være APO.

Kropsholdninger som et produkt

En kropsholdning er et produkt, derfor gælder de samme regler som for alle andre produkter. F.eks. Hvis kropsholdningen er rystende hænder, så er det GA, hvis det er seksuelt samleje, så er det UFI.

Som defineret øverst i dokumentet, så er en kropsholdning en virtuel vare, som alle andre. Hvis en kropsholdning er kombineret med et andet objekt så skal det overholde de samme regler som beskrevet i "Vurderingstildeling og bestemmelse". Den endelige vurdering for det kombinerede objekt er det vigtigste.

For eksempel, hvis du tager et håndtryk og tilføjer det til et sæde på en sofa så er kropsholdningen GA, sofaen er GA og derfor er det endelige produkt Sofa + håndtryk GA. Hvis du tager en seng (GA) og tilføjer seksuelt samleje (UFI) så er det endelige produkt Seng + samleje UFI, selve sengen forbliver GA."

Merchandising

Merchandising (reklamering) adfærd

Alle produkter skal have en informationsside til at merchandise (reklamere) produktet, uanset om produktet er gemt eller ej. Sider med produktoplysninger skal overholde reglerne i denne Virtuelle Varer Politik. Med henblik på klarhed anses alt på informationssiden inkl. men ikke begrænset til produktbeskrivelse, eventulle billeder, nøgleord og selve produktet for at være en del af produktet og derfor har det indvirkning på vurderingen af produktet. Merchandising (Reklamering) af et produkt omfatter, men er ikke begrænset til: produktnavnet, beskrivelse, kategori, ikon og tags. Den vigtigste måde at merchandise (reklamere) for et produkt er produktoplysningssiden.

Alle produkter merchandising (reklamering) skal overholde de samme regler som produktkategorien og vurderingen som produktet har fået. Det betyder at et GA produkt kun må have et produktnavn, ikon, produktside og tags som overholder GA vurderingen og kategorierne. Lignende må APO elementer kun have indhold, der er passende til GA eller APO. Ingen produktside, uanset om det er GA eller APO må indeholde UFI indhold.

Eksempler:

En produktside for en enkel stol, som er vurderet til at være GA er acceptabel hvis: den hedder "Stol"; dets katalogikon er et billede af en stol; og beskrivelsen siger "Det er en stol til at sidde på." Denne produktside vil være GA og acceptabel.

En produktside for en enkel stol som er vurderet til at være GA er ikke acceptabel hvis: den hedder "Stol"; dets katalogikon er et billede af en stol; beskrivelsen siger "Det er en stol til at ryge kokain på". og tags er "stol, blå, kokain". Denne produktside og tags ville være UFI (Omtale af narkotika) og derfor ville produktet og produktsiden være UFI.

Tydelig hensigt og kombination af produkter

Elementer indsendt til kataloget er underlagt straf hvadenten overtrædelserne er indlysende eller ej i produktbeskrivelsen, billeder eller i kombination med andre elementer. Kombinationsprodukter, som ikke er inddelt i flere dele som sådan, til senere samling, og produkter som har "gemte funktioner" kan måske bedømmes til at overtræde IMVU TOS eller denne politik med mindre alle de følgende udtalelser er sande:

 • Der er tydelig, lovlig og normal brug af hvert individuelle produkt, som ikke overtræder TOS eller denne politik.
 • Den primære eller normale brug af det individuelle produkt overtræder ikke TOS.
 • Produktbeskrivelsen og billeder foreslår ikke overtrædelse af TOS eller denne politik og de gemte funktioner overtræder ikke TOS eller denne politik.
 • Hvert individuelle produkt et vurderet korrekt.
 • Produktet som en helhed, overtræder ikke TOS eller denne politik.

Mens kombinationen af elementer af en tredjepart er uden for den orignale opretters kontrol, hvis kombinationen af produkter indebærer tydelig hensigt, så er alle parter ansvarlige.

For eksempel: Nogen opretter en tre meter høj statue af et fallossymbol og hakker det så i 5 uskyldigt udseende stykker. Hvert stykke indsendes som et individuelt produkt som vurderes til at være GA. Men når alle de individuelle produkter samles, bliver de til et fallossymbol (det originale produkt). Den endelige kombination af produkter er ikke egnet til GA vurdering og derfor er hensigten tydelig. Derfor vil de individuelle produkter i dette tilfælde blive omvurderet og opretteren vil være ansvarlig i henhold til TOS.

Kombinerede ord

Mens visse ord er blevet identificeret til IKKE at være APO, så kan kombinationen af ord give anledning til en APO vurdering. Derudover skal alle kombinationer af ord overholde IMVU TOS.

Afklaring af "Produkt" problemer vs. "Produktbeskrivelse" problemer

Et produkt kan anses for at overtræde GA vurderingen af flere grunde. Hvis en virtuel vare indeholder nogen af elementerne i APO/UFI afsnittet ovenfor, så vil det produkt blive markeret som ikke GA, uanset hvad det ellers indeholder.

Dog, selvom det faktiske produkt overholder GA kriteriet, kan det stadig blive markeret som ikke passende til GA vurdering af grunde der omfatter men ikke er begrænset til: upassende indhold i produktets katalogbillede, produktets navn og/eller produktbeskrivelsen.

For eksempel, når man sælger en hudfarve, så er det *IKKE I ORDEN* at vise et billede af en nøgen avatar og vurdere produktet til at være GA. I stedet skal du bruge de minimale retningslinjer til at vise en avatar, som har tøj på, og hvor man også kan se dit produkt.

En produktside viser måske ikke et GA element og sælger det så med sprog der ikke er egnet til en GA vurdering.

Bikini overdelen og bikini underdelen fra IMVU kan hjælpe dig med at vise produkter, som for eksempel hudfarver, på en passende måde.

Minimal tildækning

Hos IMVU overholder vi reglen at tildækning er lige så vigtig som produkttypen der oprettes. Hvadenten du opretter et 3D objekt (mesh, færdigt objekt, animering osv.) til brug med en avatar eller et 2D (klistermærke), så skal enhver afbildning af en avatar, menneske, dyr osv. overholde de samme tildækningsretningslinjer og vurderingskategorier.

Billederne nedenfor definerer den minimale tildækning til en GA vurdering for både kvindelige og mandlige avatarer. Tøj (lingeri, undertøj, skjorter, badetøj osv.) skal overholde retningslinjerne for tildækning. Hvis elementet skal vurderes til at være GA, skal det også være 100% ugennemsigtigt (dvs. IKKE gennemsigtigt).

GA elementer SKAL dække de røde områder nedenfor. Derudover skal GA elementer dække de røde områder vist nedenfor på en måde som er almindeligt acceptabelt af IMVUs GA brugere (dvs. ingen "pasties").

Klik her for at få minimal dækning hudprodukter - GRATIS

IMVU leverer også teksturerne så du kan nemt bekræfte at dit produkt overholder de minimal dækning retningslinjer. Nedenfor er der links til hud PSD og komprimerede JPG filer. Du kan bruge disse teksturer i forhåndsvisningen til at teste dit produkt inden du indsender det til IMVU kataloget.


Kvindelig minimal dækning hudfarve PSD


Mandlig minimal dækning hudfarve PSD

Der er måder hvorpå man kan komme rundt om denne "minimal dækning" så du bedes lade være med at vurdere mangel på rød eller orange som en fribillet til en GA vurdering. Dine produkter, produktbilleder, produktbeskrivelser, produktnavne og avatar billeder skal overholde alle ovenstående kriterier.

Test af minimal dækning

En tegning er blevet tilføjet til messenger til at hjælpe med at teste minimal dækning. Hvis du vil bruge denne tegning, bedes du indtaste *brug 2111 i messenger. Husk at bruge minimal dækning hud og dit produkt, som du vil teste og så brug tegningen.

Ikke-ophidselse retningslinjer

Mens et produkt, som indeholder en ophidset kropsdel er uegnet til IMVU (UFI), er ikke-ophidsede kønsorganer tilladte for APO produkter. Dog er ikke-ophidsede kønsorganer af upassende størrelse ikke tilladte. Den lysegrønne del af billedet nedenfor viser den relative størrelse som er acceptabel for ikke-ophidsede kønsorganer.

Musik & Diverse

Musik-relaterede oplysninger

De følgende oplysninger vedrører musik-relaterede produkter.

Musik længde for ikke-IMVU Music Mix Service Produkter

En virtuel vare som omfatter indlejret audio ikke fra IMVU Music Mix Service (inkl. men ikke begrænset til: musik, lydeffekter, stemmer) vil automatisk blive justeret til kun at spille maksimalt 20 sekunder af filen. Enhver audio fil fra IMVU Music Mix Service vil være fuld længde.

Et produkt som indeholder audio (inkl. men ikke begrænset til: musik, lydeffekter, stemmer) som ikke er en del af IMVUs Music Mix Service skal indeholde følgende ansvarsfraskrivelse i produktbeskrivelsen ELLER på produkt informationssiden uden ændringer og det skal være læseligt:

Dette produkt indeholder audio som ikke er en del af IMVUs Music Mix Service og kan derfor være begrænset til 20 sekunder.

Lysfølsom Epilepsi (PSE)

Produkter indsendt til kataloget må ikke have karakteristikker som kan udløse en PSE episode i brugere som har sådanne symptomer. Elementer som har de følgende karakteristikker anses for at overtræde VGP:

 • Blinkende billeder må ikke blinke hurtigere end tre gange i sekundet
 • Blinkende billeder må ikke vises længere end to sekunder i alt
 • Blinkende billeder skal have mindst en to sekunders pause mellem hver serie af blink
 • Blinkende billeder må ikke have høj lysstyrke (lyse eller neonfarver)
 • Blinkende billeder må ikke involvere lyse farver der skifter med mørke eller lyse striber mod en mørk baggrund
 • Blinkende billeder må ikke have intense røde farver sammen med nogen anden farve
 • Striber, hvirvler og koncentriske cirkler må ikke udgøre mere end 25% af billedet. Hvis du er bekymret om PSE kan du bruge vores fotosensitive epilepsi analyseværktøj (PEAT) til at vurdere PSE risici i dit indhold inden du indsender det til kataloget. PEAT kan downloades her. IMVU godkender eller fremmer ikke dette værktøj og giver kun oplysninger om dette værktøj for at underrette dig. IMVU repræsenterer eller garanterer ikke dette værktøj.

Vilkår for overtrædelse af service

Udover begrænsningerne i under-kategori definitionerne, skal produkter indsendt til kataloget overholde de generelle IMVU brugsvilkår.

Overtrædelse af copyright/varemærke

IMVU forbyder indsendelse af overtrædelser af copyright og varemærker til IMVU kataloget. For at læse mere bedes du gå til Copyright og Varemærke overtrædelser afsnittet i Brugsvilkårene.

Endelig vurderingstildeling

I alle tilfælde af indholdsvurderinger, forbeholder IMVU retten til at være den endelige voldgiftsperson til et elements vurdering og enhver handling der udføres for at støtte sådan en vurdering eller straf involveret i overtrædelse af en politik.

Ændringer i politikken

IMVU forbeholder retten til at ændre den Virtuelle Vare Vurderingspolitik til f.eks. at tilpasse den til nye forretningskrav (f.eks. ny lovgivning). IMVU forbeholder også retten til at oprette under-politikker til bestemte lande hvor det er påkrævet. Alle ændringer vil blive offentliggjort på IMVU hjemmesiden.

Final provision

The English text of these User Terms constitutes the sole authentic text. In the event of any discrepancy between the English text and a translation into a foreign language, the English text shall prevail.