IMVU Information

Sidst opdateret: August 17, 2015

IMVU, INC. ("IMVU", "VI" ELLER "OS") BRUGSVILKÅR

VILKÅRENE OG BETINGELSERNE ("VILKÅRENE") NEDENFOR GÆLDER FOR DIN BRUG AF IMVU SERVICEN, SOM FINDES PÅ WWW.IMVU.COM ("SERVICEN") OG/ELLER KØB OG/ELLER BRUG AF VORES PRODUKTER & SERVICER ("PRODUKTERNE"). DISSE VILKÅR ER EN JURIDISK KONTRAKT MELLEM DIG OG IMVU OG GÆLDER FOR DIN ADGANG TIL, OG BRUG AF, SERVICEN OG ALLE RELATEREDE PRODUKTER. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE NOGEN AF DISSE VILKÅR, MÅ DU IKKE FÅ ADGANG TIL ELLER PÅ NOGEN ANDEN MÅDE BRUGE DENNE SERVICE, PRODUKTER, ELLER NOGEN OPLYSNINGER OM ELLER RELATERET TIL DENNE SERVICE. DIN BRUG AF DENNE SERVICE OG/ELLER NOGEN PRODUKTER, SOM ER TILGÆNGELIGE PÅ ELLER VIA DENNE SERVICE UDGØR DIN ACCEPT AF, AT DU VIL OVERHOLDE ALLE VILKÅRENE NEDENFOR. IMVU KAN ÆNDRE INDHOLDET, DER TILBYDES PÅ DENNE SERVICE, TIL ENHVER TID UDEN VARSEL OG IMVU KAN ÆNDRE DISSE VILKÅR TIL ENHVER TID. HVIS IMVU ÆNDRER NOGEN AF DISSE VILKÅR, VIL IMVU LÆGGE DE OPDATEREDE VILKÅR FOR BRUG AF DENNE SERVICE, UD PÅ HJEMMESIDEN. IMVU SENDER MÅSKE OGSÅ EN BESKED OM ÆNDRINGEN I DISSE VILKÅR TIL REGISTREREDE BRUGERE. DIN FORTSATTE BRUG AF DENNE SERVICE OG/ELLER PRODUKTER EFTER SÅDANNE ÆNDRINGER ER BLEVET MEDDELT, BEKRÆFTER DIN ACCEPT AF DE NYE VILKÅR. DERFOR SKAL DU TJEKKE BRUGSVILKÅRENE FOR DENNE SERVICE MED JÆVNE MELLEMRUM FOR AT SE OPDATERINGER OG ÆNDRINGER.

DU SKAL VÆRE OVER 13 ÅR FOR AT BRUGE DENNE SERVICE OG PRODUKTER; HVIS DU ER UNDER 18 ÅR SKAL DU HAVE DINE FORÆLDRES ELLER VÆRGES TILLADELSE TIL AT BRUGE DENNE SERVICE OG PRODUKTER, OG DE SKAL LÆSE OG ACCEPTERE VILKÅRENE.

DU PRÆSENTERER, ANERKENDER OG BEKRÆFTER AT DU ER MINDST 18 ÅR GAMMEL ELLER AT DU ER FORÆLDER ELLER VÆRGE TIL EN BRUGER, SOM ER MINDST 13 ÅR GAMMEL, OG DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR. HVIS DU ER FORÆLDER ELLER VÆRGE TIL EN BRUGER AF DENNE SERVICE OG/ELLER PRODUKTER OG DU HAR SPØRGSMÅL OM DENNE SERVICE ELLER DISSE VILKÅR, BEDES DU KONTAKTE OS VIA VORES HJÆLPECENTER.

ALL IMVU PURCHASES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, IMVU CREDITS, PASSES, PRODUCTS, BUNDLES, SUBMISSIONS, AVATAR NAMES, AND ALL OTHER VIRTUAL PRODUCTS, WHETHER MADE WITH CREDITS, CURRENCIES, PROMO CREDITS, PREDITS, DEVELOPER TOKENS, CASH OR MONETARY EQUIVALENT, ARE NON-REFUNDABLE, EXCEPT, IN IMVU'S SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION.

Ansvarsfraskrivelse

Det er på dit eget ansvar, du bruger denne service. Hverken materialerne, redegørelserne eller tredjepart indholdet (hvert defineret nedenfor) er blevet bekræftet eller autentificeret helt eller delvist af IMVU og de kan omfatte unøjagtigheder, typografiske eller andre fejl. IMVU garanterer ikke nøjagtigheden af materialerne, redegørelserne eller tredje part indhold, der findes på denne service. IMVU er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser i materialerne, redegørelserne og/eller tredje part indholdet, hvadenten det leveres af IMVU, vores brugere eller licensgivere.

IMVU, PÅ EGNE VEGNE OG PÅ VEGNE AF DETS LICENSGIVERE, GIVER INGEN DIREKTE, INDIREKTE ELLER LOVPLIGTIGE GARANTIER ELLER GARANTIER I FORBINDELSE MED DENNE SERVICE, PRODUKTERNE, MATERIALERNE, REDEGØRELSERNE ELLER TREDJEPART INDHOLDET, VEDRØRENDE KVALITET, EGNETHED, SANDHED, NØJAGTIGHED ELLER FULDSTÆNDIGHED AF NOGLE OPLYSNINGER ELLER MATERIALER INDEHOLDT ELLER REPRÆSENTERET PÅ DENNE SERVICE, INKL. UDEN BEGRÆNSNING MATERIALERNE, TREDJEPART INDHOLDET OG REDEGØRELSERNE FRA ANDRE BRUGERE AF DENNE SERVICE. MED MINDRE DET ER ANDERLEDES UDTRYKKELIGT ANGIVET, I DEN UDSTRÆKNING DET ER LOVLIGT, GIVES DENNE SERVICE, MATERIALER, TREDJEPART INDHOLD, REDEGØRELSER OG OPLYSNINGER ELLER MATERIALE INDEHOLDT ELLER PRÆSENTERET PÅ DENNE HJEMMESIDE, TIL DIG PÅ EN "SOM DET ER", "SOM TILGÆNGELIGT" OG "HVOR DET ER" BASIS UDEN NOGEN GARANTIER AF NOGEN ART, INKL. UDEN BEGRÆNSNING, ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI PÅ SALGBARHED, EGNET TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER IKKE-BRUD PÅ NOGEN TREDJEPART RETTIGHEDER. IMVU GIVER IKKE NOGEN GARANTIER MOD VIRA, SPYWARE ELLER MALWARE SOM MÅSKE BLIVER INSTALLERET PÅ DIN COMPUTER.

En særlig bemærkning om dit helbred

Hvis du eller et medlem af din familie nogensinde har haft symptomer relateret til epilepsi (som for eksempel anfald eller bevidstløshed) eller hovedpine når de udsættes for blinkende lys eller kontrastlige visuelle mønstre, skal du kontakte din læge inden du bruger denne service. Hold straks op med at bruge denne service hvis får symptomer som svimmelhed, sløret syn, hovedpine, muskeltrækninger, bevidstløshed, desorientering, ufrivillige bevægelser eller kramper. Hvis du vælger at bruge denne service, skal du træffe visse standard sundheds- og sikkerheds-foranstaltninger, som for eksempel at undgå at bruge denne service når du er træt, tag pauser på 10 til 15 minutter en gang i timen, sid i en rimelig afstand fra skærmen og brug denne service i et godt oplyst lokale.

Ansvarsbegrænsning

HVERKEN IMVU ELLER DETS LICENSGIVERE ER ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SKADER DER OPSTÅR PÅ GRUND AF DIN BRUG, FREMVISNING, KOPIERING ELLER DOWNLOADING AF NOGEN MATERIALER, TREDJEPART INDHOLD ELLER REDEGØRELSER TIL ELLER FRA DENNE SERVICE. I INGEN TILFÆLDE ER IMVU ELLER DETS LICENSGIVERE ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR NOGEN SKADE PÅ DIT HELBRED ELLER FOR NOGEN INDIREKTE, EKSTRAORDINÆRT, EKSEMPELVIST, STRAFFEMÆSSIGT, SPECIELT, HÆNDELIGT ELLER KONSEKVENT SKADE (INKL. TAB AF DATA, INDTÆGT, FORTJENESTE, BRUG ELLER ANDEN ØKONOMISK FORDEL) LIGE MEGET HVORDAN DET OPSTOD, SELV HVIS IMVU ELLER DETS LICENSGIVERE VED AT DER ER RISIKO FOR SÅDAN SKADE.

IMVU styrer og driver denne service fra dets hovedsæde i Amerika og materialerne, redegørelserne og/eller tredjepart indholdet er måske ikke passende eller tilgængeligt på andre lokaliteter. Hvis du bruger denne service uden for Amerika, er du ansvarlig for at følge de gældende lokale love.

Almindelige brugsrestriktioner

IMVU giver digitalt indhold og produkter gennem denne service. Visse oplysninger, dokumenter, produkter og servicer der gives på og gennem denne service, inkl. indhold, logo, grafik, lyde og billeder (samlet, "materialerne") gives til dig af IMVU og IMVU eller IMVUs partnere og/eller licensgivere har copyright og/eller varemærke rettigheder. Materialer omfatter ikke redegørelser, som er elementer indsendt til kataloget af tredjepart udviklere (ydeligere defineret nedenfor under redegørelser) og omfatter ikke digitalt indhold (defineret nedenfor under musikbutik). IMVU giver dig måske bestemt proprietært software ("Software") som IMVU lader dig downloade fra servicen.

IMVU giver dig en begrænset, personlig, ikke-eksklusiv og ikke-overførlig licens til at bruge denne service og software og til at bruge og fremvise, kopiere og vise materialerne til personligt brug. Undtagen licensen beskrevet i den foregående licensbeskrivelse ovenfor, anerkender og bekræfter du at du ikke har ret til at ændre, redigere, kopiere, genproducere, forbedre eller på nogen måde udnytte nogen af materialerne eller softwaren. Denne begrænsede licens slutter automatisk, uden varsel til dig, hvis du overtræder nogen af disse vilkår. Ved afsluttelse af denne begrænsede licens, accepterer du at du straks skal destruere downloadede eller trykte materialer eller software. Undtagen som det er udtrykt heri, bekræfter du at du ikke har nogen rettigheder, titel eller interesse i eller til denne service, nogen produkter, materialer eller software.

På grund af fremtidige forbedringer, sikkerhed eller andet tilbyder vi måske software opdateringer, fra tid til anden. Vi vil ikke automatisk opdatere software, med mindre du giver os lov til det.

You agree to comply with all export and re-export regulations and restrictions of the Department of Commerce and other United States agencies and authorities that may apply to the Software. If you are a US Government end user, we are licensing the Software to you as a "Commercial Item" as that term is defined in the US Code of Federal Regulations and the rights we grant you to the Software are the same as the rights we grant to all others under these Terms.

Hvis du overtræder disse vilkår, vil IMVU opsige og/eller suspendere din adgang til denne service og/eller brug af materialerne, tredjepart indholdet og/eller produkterne uden varsel. IMVU foretrækker at give dig besked om din upassende opførsel og anbefale nødvendige handlinger. Dog er der visse overtrædelser af disse vilkår, fastsat af IMVU, som forårsager øjeblikkelig opsigelse af din adgang til denne service. IMVU har ret til at opsige enhver adgangskodebeskyttet konto af en hvilken som helst årsag. Hvis nogen af disse vilkår er inkonsistente med gældende love, så skal vilkårene tolkes til at reflektere parternes hensigt og ingen andre vilkår vil blive ændret. IMVUs ikke-håndhævelse af nogen af disse vilkår betyder ikke at disse vilkår ikke gælder.

Disse vilkår udgør hele aftalen mellem dig og IMVU og de afløser alle tidligere eller midlertidige forhandlinger, diskussioner eller aftaler mellem dig og IMVU om denne service. Ejendomsrettighederne, ansvarsfraskrivelse, repræsentationer fra dig, godtgørelser, ansvarsbegrænsninger og almene vilkår er stadig aktive efter udløb af disse vilkår.

Disse vilkår vil blive styret og tolket i henhold til lovene i staten Californien, Amerika. Parterne fraskriver specielt applikationen af Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Konventionen om kontrakter for internationalt salg af varer). Du giver udtrykkeligt samtykke til personlig jurisdiktion i staten Californien i forbindelse med enhver uoverensstemmelse mellem dig og firmaet som opstår fra disse vilkår eller i forhold til disse vilkår.

Du accepterer at den eksklusive mødested for enhver uoverensstemmelse med hensyn til disse vilkår vil være i staten og domstolene i Californien. Du giver afkald på alle rettigheder til at deltage i gruppeaktionsretssager eller krav med hensyn til sådanne sager. Hvis en del af disse vilkår er ulovlige, ugyldige eller ikke kan håndhæves så vil den del blive anset for separat og det vil ikke have nogen indvirkning på gyldigheden af de resterende vilkår. Disse vilkår udgør hele aftalen mellem parterne. I det omfang at en ordre, bekræftelsesbrev eller anden kommunikation ikke er konsistent med disse vilkår, så er disse vilkår gyldige med mindre andet er aftalt skriftligt af en direktør i firmaet (dvs. almindelige medarbejdere kan ikke binde firmaet).

MUSIK BUTIK VILKÅR

IMVU kan også fungere som en musikindhold-udbyder via IMVU Musik Butik ("Music Store") Musik butikken lader dig købe digitale udgaver af lydoptagelser og hvis det er relevant kunst og andre oplysninger med hensyn til sådanne lydoptagelser ("Digitalt Indhold"). Du kan købe downloads af Digitalt Indhold (som defineret nedenfor) eller du har begrænset ret til at streame Digitalt Indhold inden for visse områder af Servicen med IMVU kreditter. Det Digitale Indhold kan downloades eller streames til dig og andre IMVU brugere i et IMVU chatroom fra en afspilningsliste kø ("Afspilningsliste"). Du og andre IMVU brugere der får adgang til streaming af Digitalt Indhold må ikke lave optagelser af dette streamede Digitale Indhold.

Det Digitale Indhold anses for at være tredjepart indhold (som defineret nedenfor i afsnittet med tredjepart indhold), alle rettigheder, titler og interesser tilhører udelukkende IMVUs tredjepart licensgivere. Alt Sony BMG indhold som er tilgængeligt til digital download via Musik Butikken sælges direkte af Sony BMG Music Entertainment Downloads LLC via VLGroup som dets repræsentant.

Ved betaling af de relevante afgifter for Digitalt Indhold, giver IMVU dig en ikke-eksklusiv, ikke-overførlig licens til det Digitale Indhold til eget personligt, ikke-kommercielt, underholdelsesbrug, i henhold til disse vilkår. Du må kun kopiere, gemme, overføre og brænde det Digitale Indhold til din personlige, ikke-kommercielle, underholdelsesbrug.

Du bekræfter, garanterer og accepterer at du kun vil bruge det Digitale Indhold, som er tilgængeligt gennem Musik Butikken, til din personlige, ikke-kommercielle, underholdelse. Du bekræfter, at du ikke vil gøre noget som krænker ejerne af det Digitale Indholds copyright og at du vil overholde all gældende love i din brug af det Digitale Indhold. Du bekræfter at du ikke vil gen-distribuere, udsende, tildele, sælge, sende, udleje, dele, udlåne, ændre, redigere, licensere eller på anden måde overføre eller bruge det Digitale Indhold på anden måde end hvad der er udtrykkeligt tilladt. Du får ikke lov til at synkronisere, offentligt udsende, bruge kommercielt på nogen måde, sælge, genproducere eller distribuere det Digitale Indhold. Du accepterer at det Digitale Indhold består af intellektuel ejendom, der tilhører en tredjepart og er beskyttet af lovgivning. Følgelig, er enhver uautoriseret genproduktion eller distribution af det Digitale Indhold, brud på gældende lovgivning.

Du accepterer at IMVU og dets licensgivere ikke er ansvarlig over for dig for Digitalt Indhold, som du synes er krænkende, uanstændigt eller anstødeligt.

Alt salg af Digitalt Indhold er endeligt. Vi accepterer ikke retursendelser af Digitalt Indhold. Når du har købt Digitalt Indhold, opfordrer vi dig til at downloade det med det samme og lave backup kopier. Hvis du ikke kan fuldføre en download, efter du har fulgt download processen, bedes du besøge IMVU hjælpecenteret. Du bærer alle risici for tab efter køb og for tab af Digitalt Indhold, som du har downloadet, også tab der forårsages af en computer eller et harddrev der bryder sammen. Vi kan, fra tid til anden, fjerne Digitalt Indhold fra Musik Butikken uden varsel.

Du får ingen ejendomsrettigheder med hensyn til det Digitale Indhold, som du har downloadet. I henhold til vores Digitalt Indhold udbydere, vil bestemt Digitalt Indhold kun være tilgængeligt for brugere i bestemte områder og følgelig accepterer du at bestemt Digitalt Indhold måske ikke er tilgængeligt (til download, stream eller begge dele) hvis du bor i et område, som er begrænset af vores Digitalt Indhold udbydere. Med hensyn til alle områder hvor Digitalt Indhold er tilladt, bekræfter du, at du bor i et sådant område, når du får tilgang til Digitalt Indhold.

Ejere af Digitalt Indhold og/eller deres autoriserede repræsentanter er tredjepart modtagere under disse vilkår og kan påtvinge dig disse vilkår.

Områder beskyttet af adgangskode

Du skal bruge en adgangskode til at logge på denne Service, til at bruge Produkterne og til at bruge eller få adgang til bestemte funktioner og områder inden for denne Service og Produkterne. Du er ansvarlig for at vedligeholde fortroligheden af din adgangskode og konto, og du accepterer at du skal give IMVU besked hvis din adgangskode er tabt, stjålet eller givet videre til en uautoriseret tredjepart, eller på anden måde er blevet kompromitteret. Du er ansvarlig for alle aktiviteter på din konto og IMVU er ikke ansvarlig for uautoriseret brug af din konto i det tilfælde at din adgangskode er blevet stjålet eller givet til en tredjepart, Du bekræfter at du straks vil give IMVU besked om uautoriseret brug af din konto eller andet brud på sikkerhed, som du har kendskab til, i forbindelse med denne Service IMVU giver dig værktøjer til at ændre din adgangskode og til på anden måde at redigere eller sikre din konto på siden med dine kontoindstillinger.

Du må ikke sælge, overføre, give eller på anden måde give din konto eller adgangskode til en anden part. Du bekræfter at du ikke vil bruge andre brugeres kontaktoplysninger fra denne Service til kommercielt brug og du bekræfter at du ikke vil give andre brugeres kontaktoplysninger til en tredjepart.

Vilkår og Betingelser for Salg

Enhver ordre, som du giver gennem IMVU eller dets leverandøre,r bliver anset for at være dit tilbud om at købe vores Produkter. Vi kan acceptere dit tilbud enten med en bekræftelse med email eller ved levering af de varer, som du bad om. Vores accept af hvert tilbud som specificeret er udtrykkeligt underlagt din accept at disse (og kun disse) Vilkår, og vores beslutning om at tilbuddet er baseret på en lovlig hensigt til at købe. Alle priser, som vises på denne Service kan ændres uden varel. Priser som angives ved starten af leveringen er gyldige. Gældende skatter eller forsendelsesafgifter, som måske ikke er gældende for IMVU kreditter eller virtuelle produkter (hvis nogen) er ikke inkluderet i priserne, men alle sådanne afgifter vil blive tilføjet til din faktura og vil være synlige ved kassen inden du fuldfører dit køb.

Vi opkræver salgsskat i Amerika fordi vi skal i henhold til lovgivningen. Derfor skal du opgive hvilken stat og land du bor i, når du bestiller. Gældende salgsskat vil blive tilføjet til dit køb. Alle IMVU kreditter, produkter og all virtuelle produkter er ikke refunderbare, undtagen hvis vi og kun vi bedømmer dem til andet. Købte virtuelle produkter vil være tilgængelige, så hurtigt som det er praktisk muligt.

Det skal være sjovt at være på indkøb og vi vil gerne have at du føler dig tryg og sikker, når du køber ind hos os i IMVU. Da du køber online hos os, giver du os måske dine betalingsoplysninger (f.eks. kreditkort) og vi er ansvarlige for at passe godt på de oplysninger. Der er ikke noget sikkerhedssystem, som er absolut, men vi bruger standard sikkerhedssystemer, som er designet til at beskytte dine personlige oplysninger ("PIO") også dine betalingsoplysninger. Vores servere beskytter dine PIO med kryptering som kan identificeres (i de fleste browsere) med et ikon med en lås i statusbjælken på sikre sider. Hold øje med dette ikon på websteder, som beder om dine PIO eller betalingsoplysninger.

Du bekræfter at du vil betale alle afgifter og/eller skatter ("Afgifter") som opkræves på din konto baseret på IMVUs afgifter og gældende betalingsvilkår som kan ses på Køb Kreditter siden, og hvis du er en registreret Indhold Opretter på Udvikler Rapporter siden. Hvis du ikke betaler til tiden eller hvis IMVU ikke kan opkræve dit kreditkort, Paypal eller anden betalingsmetode af en eller anden grund, så forbeholder IMVU retten til at suspendere eller lukke din tilgang til denne Service og din konto. Du bekræfter udtrykkeligt at IMVU har lov til at opkræve de gældende afgifter, som eventuelt opstår i forbindelse med din brug af denne Service og Afgifterne vil blive opkrævet fra dit kreditkort, Paypal eller anden betalingsmetode, som du har angivet ved din registrering til denne Service og derefter med jævne mellemrum i resten af tiden under disse Vilkår. Hvis du er uenig i disse afgifter på noget tidspunkt har IMVU ret til at bestride dette og du bekræfter at IMVU kan give alle transaktionsoplysningerne til en tredjepart. Hvis du aflyser din konto på noget tidspunkt, vil du ikke modtage en refundering. Hvis du skylder noget på en konto, bekræfter du at IMVU kan opkræve sådanne beløb fra dit kreditkort eller på anden måde kan opkræve sådanne ubetalte beløb fra dig.

When you purchase items or services on this Service such as Credits, credit bundles, avatar names and account upgrades, your purchases are non-refundable and are made at your own risk. IMVU is under no obligation to provide any refund (either in cash or in Credits) for any item made by a third-party developer that is broken, that later becomes disabled, that is later removed or altered by the developer or by IMVU, or that was inappropriately submitted. If you have any billing problem or question, please visit the IMVU Help Center. Additionally, if a catalog Submission item is removed from this Service as a result of an intellectual property infringement claim (or Unsuitable for IMVU content as set forth in the Virtual Goods Policy) and/or IMVU disables your use of such an item as set forth in these Terms, any cash or any Credits that you used to purchase such items will not be refunded.

Vi forbeholder retten til at erstatte materialer, som ikke kan fås med lignende materialer, eller til at aflyse denne del af en ordre. Vi har ikke brudt leveringsbetingelserne hvis levering bliver forsinket eller dømt umulig på grund af naturkræfter, krig, civil opstandelse, regeringsmæssige handlinger, terrorisme, brand, storm, oversvømmelse, eksplosion, strejker, andre industrielle problemer, servicer eller transportforstyrrelser eller anden grund uden for vores kontrol. Vi kan ændre Produkter, Produktoplysninger eller priser uden varsel. Vi er ikke ansvarlige for skrivefejl, fax eller trykkefejl.

Valuta

The Service includes in-world fictional currencies ("Currencies" or "Credits" or "Promo Credits" or "Predits" or "Dev Tokens" or "DT" - all of the foregoing are "Credits"), which may be purchased with real world currency and can then be exchanged on this Service for limited license right (s) to use a feature of our Product or a virtual product when, as, and if allowed by IMVU and subject to the terms and conditions of these Terms and the terms of the Prepaid Credits Policy. IMVU may charge fees for the right to use our Credits, or may distribute our Credits without charge, in IMVU's sole discretion. Regardless of terminology used, IMVU Credits are not redeemable for any sum of real world money or monetary value from IMVU at any time. You agree that IMVU has the absolute right to manage, regulate, control, modify and/or eliminate such Credits as it sees fit in its sole discretion, in any general or specific case, and that IMVU will have no liability to you based on its exercise of such rights. IMVU Credits cannot be used for any kind of wagering, betting or gambling either within or outside of our Site. You also agree to use IMVU's Credits for all transactions involving IMVU Products or virtual products and related use rights and you agree not to create, employ, or utilize any parallel form of virtual currency in connection with any transaction on this Service. IMVU may allow for free exchange of some, all, or none of its Credits via third parties, but IMVU does not assume any responsibility associated with your transactions with such third parties. IMVU is the sole owner of Credits, and as such, retains all intellectual property rights affiliated with ownership. You acknowledge that at no time do you own, nor have any right to, the intellectual property affiliated with Credits. You are hereby prohibited from reselling or distributing Credits without the expressed written consent of IMVU.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Your use of this Service is governed by the IMVU Privacy Policy. To view the policy click here.

Tredjepart Indhold

Visse oplysninger og indhold, som ikke er redegørelser, kan være leveret af tredjepart licensgivere og leverandører til IMVU ("Tredjepart Indhold"). Tredjepart indholdet er, i hvert tilfælde, arbejde fra opretteren/licensgiveren som er under copyright og/eller varemærke. Med mindre du har tilladelse fra ejeren af Tredjepart Indholdet, accepterer du, at du kun må vise Tredjepart Indholdet på din personlige computer og det er kun til dit personlige brug. Du accepterer og bekræfter at du ikke har ret til at downloade, cache, genproducere, ændre, vise (undtagen som omtalt i denne paragraf), redigere, modificere eller forbedre noget af Tredjepart Indholdet på nogen måde, med mindre du har tilladelse fra ejeren af Tredjepart Indholdet eller på anden måde er autoriseret under disse Vilkår. Du friholder hermed IMVU og alle udbydere/licensgivere af Tredjepart Indhold fra tredjeparts krav, der er relateret til din brug af Tredjepart Indhold på nogen måde andet end hvis det er tilladt herunder.

Virtuel varepolitik

Du accepterer at du kun må oprette virtuelle produkter, som overholder IMVUs Virtuelle Produkt Politik, og du skal bedømme indholdet som du indsender til Servicen i henhold til Virtuelle Produkt Politiken. For at læse mere om IMVUs Virtuelle Produkt Politik, retningslinjer for oprettelse af indhold, og hvordan du bedømmer indholdet du opretter, klik her.

Link til Tredjepart Websteder

Denne Service kan være linket til andre websteder på internettet som ikke er IMVU websteder. IMVU giver dig disse link som bekvemmelighed og IMVU er ikke ansvarlig for sådanne linkede websteder, inklusive uden begrænsning, indholdet eller link der vises på sådanne websteder.

Redegørelser

You acknowledge that you are responsible for the text, information, graphics, sounds and other material that you submit, post or otherwise make available on the Service, including without limitation, any "virtual products" or other items that you develop and make available on this Service (i.e. catalog content), avatar names, avatar profiles, profile snapshots or photos, avatar customizations, avatar actions, chat, message board or other forum communications and homepage contents (each a "Submission") through posting and chat areas, catalogs, emails, home pages, instant messaging, developer tools or other services available in connection with this Service, and that you, and not IMVU, bear full responsibility for each such Submission you make, including its legality, reliability, appropriateness, and trademark and copyright ownership. If you submit, post or otherwise make available on the Service any virtual products, you also agree to the terms of the Creator Program Participation Agreement.

Med mindre, det forekommer udtrykkeligt heri eller i IMVU Privatlivspolitikken, accepterer du at Redegørelser indsendt af dig i forbindelse med denne Service gives på en ikke-fortrolig basis. Undtagen hvad der udtrykkeligt er nævnt nedenfor, accepterer du at IMVU kan bruge alt hvad du indsender til ethvert formål og du giver IMVU under-licens, ikke-eksklusiv, verdensomfangende, royalty-fri licens til at (i ethvert medie, hvadenten kendt eller ikke kendt eller opfundet endnu) linke til, bruge, vise offentligt, genproducere, distribuere, ændre og udvikle andre produkter på grundlag af din Redegørelse.

Derudover accepterer IMVU at brugen af alle dine indsendelser vil være i henhold til IMVUs Privatlivspolitik som er gældende for PIO. DU FORBLIVER EJER AF COPYRIGHT ELLER ANDRE INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER SOM ER GÆLDENDE FOR OPLYSNINGER DU OPRETTER OG INDSENDER TIL IMVU, SOM FOR EKSEMPEL DINE REDEGØRELSER. Du accepterer også at du ikke vil oploade, poste eller på anden måde gøre materiale som er beskyttet af copyright, varemærke tilgængeligt på denne Service uden udtrykkelig tilladelse fra ejeren af copyright eller varemærke og det er dit ansvar at finde ud af om sådanne materialer er beskyttet eller ej. Du alene er ansvarlig for skader der opstår som et resultat af brud på copyright, varemærker eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder til materialer, som du indsender.

Du repræsenterer og garanter at: (i) du ejer alt materiale, som du indsender til eller gennem denne Service, eller at du på anden måde har ret til at give licenser til IMVU og (ii) opslag af materiale, som du indsender til eller gennem denne Service ikke krænker privatlivsrettigheder, offentlige rettigheder, varemærke rettigheder, copyright, kontrakt rettigheder eller nogen anden persons eller firmas rettigheder og (iii) all handel i forbindelser med Services finder sted på selve IMVU og måles i IMVU kreditter (dvs. at al handel uden for IMVU hjemmesiden er strengt forbudt). Du accepterer at du vil betale og friholde IMVU for alle royaltybetalinger, afgifter, skader og alle andre beløb, der skyldes til en person på grund af materialer der indsendes af dig til eller gennem denne Service.

Retningslinjer for fællesskabet

Der henvises til Community Retningslinjerne som er gældende for genereret indhold (eksl. indsendelser til det virtuelle katalog) og opførsel.

IMVU forbeholder retten til (a) at opsige adgang til din konto, din adgang til at indsende materialer til denne Service og (b) nægte, slette eller fjerne indsendelser eller om-klassificere indsendelser og fjerne, for eksempel, fra "offentlig" til "privat" eller "begrænset/voksen" status; for enhver handling, som IMVU bedømmer til at være upassende eller forstyrrende til denne Service eller til en anden bruger af denne Service med eller uden grund eller uden varsel, af en hvilken som helst grund eller ingen grund. IMVU forbeholder retten til at begrænse antallet af emails eller andre beskeder som du må sende til andre brugere, til et antal som IMVU finder passende. IMVU kan melde eventuelle handlinger som er mistænklige eller ulovlige til politiet eller andre instanser. Når det kræves ved lov eller ved IMVUs valg, vil IMVU samarbejde med politiet eller andre instanser i alle eventuelle undersøgelser. Du accepterer hermed at ved at bruge denne Service, kan du blive udsat for indhold, som kan være krængende eller anstødeligt. DU ACCEPTERER HERMED AT ALLE INDSENDELSER FRA DIG ELLER EN HVILKEN SOM HELST ANDEN BRUGER GIVER UDTRYK FOR DINE ELLER DERES EGNE MENINGER OG IMVU ER IKKE ANSVARLIG FOR INDHOLDET I SÅDANNE INDSENDELSER. Din adgang til og brug af Servicen er på dit eget ansvar og IMVU er ikke ansvarlig for nogen anstødelige, skadelige eller på anden måde fornærmende materialer, som indsendes af en tredjepart.

Disse forbud kræver ikke at IMVU overvåger, regulerer eller fjerner nogen indsendelser eller andre oplysninger indsendt af dig eller nogen anden bruger, og IMVU fralægger sig alt ansvar for dette.

Du forstår at dine interaktioner og transaktioner med andre brugere af denne Service, udelukkende er mellem dig og den anden bruger. IMVU er ikke ansvarlig for noget tab eller nogen skade af nogen art, som opstår på grund af sådanne interaktioner eller transaktioner, og IMVU er ikke forpligtet til at deltage i nogen uoverensstemmelser der opstår, som et resultat.

Uautoriserede aktiviteter

Indsendelser og uautoriseret brug af materialer eller tredjepart indhold indeholdt på denne Service kan overtræde gældende love og regulationer. Du accepterer at du skal erstatte og holde IMVU og dets direktører, medarbejdere, søsterselskaber, agenter, licensgivere og forretningspartnere fri fra og mod evenutelle og alle udgifter, skader og omkostninger (inkl. sagførersalærer og forsvarsudgifter) som IMVU eller andre skadesløse parter lider i forbindelse med eller med det formål at undgå, nogen krav fra en tredjepart om at din brug af denne Service eller brug af denne Service af en person, der bruger dit navn og/eller din adgangskode (inkl. uden begrænsning din deltagelse i eller dine indsendelser) bryder gældende love, copyright, varemærke rettigheder eller nogen andre varemærke rettigheder fra en tredjepart.

Ejendomsrettigheder

IMVU er et varemærke der tilhører IMVU i Amerika. Andre varemærker, navne og logoer på denne Service tilhører deres respektive ejere.

Unless otherwise specified in these Terms, all information and screens appearing on this Service, including documents, services, site design, text, graphics, logos, images and icons, as well as the arrangement thereof, are the sole property of IMVU, Copyright 2004-2018 IMVU, Inc. All rights not expressly granted herein are reserved. Except as otherwise required or limited by applicable law, any reproduction, distribution, modification, retransmission, or publication of any copyrighted material is strictly prohibited without the express written consent of the copyright owner or licensor.

Overtrædelse af copyright og varemærker

Det er kun ejerne af de intellektuelle ejendomsrettigheder eller ejerens autorisede agent, der kan rapportere mulige krænkelser af rettighederne gennem IMVUs rapporteringssystem, som er forklaret her. Hvis du ikke er ejeren af de intellektuelle ejendomsrettigheder eller ejerens autorisede agent, skal du kontakte ejeren af de intellektuelle ejendomsrettigheder og de kan bestemme om de vil bruge procedurerne omtalt i disse vilkår.

Meddelelse: IMVU respekterer intellektuelle ejendomsrettigheder, og vi kræver, at du gør det samme, når du bruger hjemmesiden eller produkterne.

Indsendelser og uautoriseret brug af nogen form for materiale eller tredjepartsindhold fra denne hjemmeside kan overtræde gældende love og regler. Du accepterer at skadesløsholde IMVU og dens bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, datterselskaber, agenter, licensgivere og samarbejdspartnere fra og mod enhver og alle omkostninger, skader, forpligtelser, og udgifter (herunder advokatsalærer og omkostninger til forsvar) som IMVU eller enhver anden erstatningsmodtager lider i forhold til, som følge af, eller med henblik på at undgå, ethvert krav eller erstatning fra en tredjepart, din brug af denne hjemmeside eller brug af denne hjemmeside af en person ved hjælp af dit brugernavn og/eller afgangskode (herunder uden begrænsning, din deltagelse i dele af siden hvor der skrives indlæg, eller dine indlæg) overtræder gældende lov eller regulering, eller de ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller andre rettigheder tilhørende en tredjepart.

IMVU kan, i visse tilfælde efter vores skøn, opsige servicen og/eller adgang til denne hjemmeside for brugere som krænker andres intellektuelle ejendomsrettigheder.

Final provision

The English text of these User Terms constitutes the sole authentic text. In the event of any discrepancy between the English text and a translation into a foreign language, the English text shall prevail.