IMVU Information

Overtrædelse af copyright og varemærker

Kun ejeren af de intellektuelle ejendomsrettigheder eller ejerens autoriserede agent kan indberette potentielt krænkende materialer gennem IMVUs rapporteringssystem som set herunder. Hvis du ikke er ejeren af den intellektuelle ejendomsret eller ejerens autoriserede agent, bør du kontakte ejeren af den intellektuelle ejendomsrettigheder og de kan vælge om de ønsker at bruge de procedurer, der er angivet i servicevilkårene.

Meddelelse: IMVU respekterer intellektuelle ejendomsrettigheder, og vi kræver, at du gør det samme, når du bruger hjemmesiden eller produkterne.

Indsendelser og uautoriseret brug af nogen form for materiale eller tredjepartsindhold fra denne hjemmeside kan overtræde gældende love og regler. Du accepterer at skadesløsholde IMVU og dens bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, datterselskaber, agenter, licensgivere og samarbejdspartnere fra og mod enhver og alle omkostninger, skader, forpligtelser, og udgifter (herunder advokatsalærer og omkostninger til forsvar) som IMVU eller enhver anden erstatningsmodtager lider i forhold til, som følge af, eller med henblik på at undgå, ethvert krav eller erstatning fra en tredjepart, din brug af denne hjemmeside eller brug af denne hjemmeside af en person ved hjælp af dit brugernavn og/eller afgangskode (herunder uden begrænsning, din deltagelse i dele af siden hvor der skrives indlæg, eller dine indlæg) overtræder gældende lov eller regulering, eller de ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller andre rettigheder tilhørende en tredjepart.

IMVU kan i passende omstændigheder og efter vores skøn, opsige tjenesten og/eller adgang til denne hjemmeside for brugere, der krænker andres intellektuelle ejendomsrettigheder. Hvis du mener, at dit arbejde er genstand for krænkelse af ophavsretten og/eller krænkelse af varemærker, og at det vises på vores hjemmeside, bedes du indsende de følgende oplysninger til IMVUs udpegede agent:

 • En fysisk eller elektronisk underskrift fra en person autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ​​en eksklusiv rettighed, som hævdes krænket.
 • Identifikation af det ophavsretligt beskyttede og/eller varemærkeregistreret arbejde, der hævdes at være blevet krænket, eller, hvis flere værker på en enkelt online hjemmeside er omfattet af en enkelt besked, en komplet liste over sådanne værker på denne hjemmeside.
 • Identifikation af det materiale, som hævdes at være krænkende eller at være genstand for krænkende aktivitet, og som skal fjernes eller hvor adgang skal deaktiveres på hjemmesiden, og tilstrækkeligt med oplysninger for at gøre det muligt for IMVU at lokalisere materialet.
 • Tilstrækkelige oplysninger til at gøre det muligt for IMVU at kontakte dig som den klagende part, såsom en adresse, telefonnummer, og, hvis det er tilgængeligt, en elektronisk e-mailadresse, hvor du kan kontaktes.
 • En erklæring om, at du har en god tro til, at brugen af ​​materialet på den måde der klages over, ikke er godkendt af ejeren af copyright og/eller varemærket, dennes agent eller loven.
 • En erklæring om at informationen i beskeden er korrekt, og under straf for mened, at du er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ​​en eksklusiv rettighed, som hævdes krænket.
 • Du kan kontakte IMVUs agent for meddelelse om påstande om ophavsret eller krænkelse af varemærker på denne hjemmeside, på følgende vis:

By mail
IMVU, inc.
Attn: DMCA Administrator
PO Box 2772
Redwood City, CA 94063

Via e-mail
DMCA@imvu.com

Bemærk også, at for overtrædelser af ophavsretten under § 512(f) i ophavsretsloven, kan enhver person, der forsætligt giver urigtige oplysninger, om at materiale eller aktivitet er krænkende være genstand for erstatningsansvar.

Varsel om uenighed

Hvis du er en bruger, der angiveligt har indsendt krænkende materiale og har modtaget underretning herom fra IMVU, kan du vælge at sende os en varsel om uenighed. For at denne er effektiv, skal en sådan varsel om uenighed være en skriftlig meddelelse og leveres til vores udpegede agent, indeholdende følgende (du kontakter din juridiske rådgiver eller ser afsnit 512(g)(3) i ophavsretsloven om at bekræfte disse krav):

 • Din fysiske eller elektroniske underskrift.
 • Identifikation af det materiale, der er blevet fjernet eller hvortil adgang er blevet deaktiveret og det sted, hvor materialet blev vist, før det blev fjernet eller adgangen til det blev deaktiveret.
 • En erklæring under straf for mened, om at du har en god tro til, at materialet blev fjernet eller deaktiveret som følge af fejl eller forkert identifikation af det fjernede eller deaktiverede materialet.
 • Dit navn, adresse og telefonnummer, og en erklæring om, at du samtykker til jurisdiktion af den føderale distriktsdomstol for den retskreds, hvor adressen er placeret, eller hvis din adresse er uden for USA, af enhver retskreds, hvor IMVU findes, og at du vil acceptere forkyndelse af stævning fra den person, der har givet meddelelse om en klage af påståede krænkende materiale eller en agent af en sådan person.

En sådan skriftlig meddelelse skal sendes til vores udpegede agent på følgende vis:

By mail
IMVU, inc.
Attn: DMCA Administrator
PO Box 2772
Redwood City, CA 94063

Via e-mail
DMCA@imvu.com

Bemærk også, at for overtrædelser af ophavsretten under § 512(f) i ophavsretsloven, kan enhver person, der forsætligt giver urigtige oplysninger, om at materiale eller aktivitet er krænkende være genstand for erstatningsansvar.

Eksempel på Besked om nedtagelse
Klik her for at finde et eksempel på en DMCA-nedtagelsesvarsel.

Final provision

The English text of these User Terms constitutes the sole authentic text. In the event of any discrepancy between the English text and a translation into a foreign language, the English text shall prevail.